Här en videoström från Bambuser ...

ett exempel på en skräddarsydd inbäddning i en hemsida